Health Care

 

Järven Health Care's produkter bygger på en kombination av vår mer än 30-åriga erfarenhet av sjukvårdens krav och de senaste rönen inom forskning och utveckling.


Järven Health Care är en av Skandinaviens största tillverkare av madrasser till sjukvårdssektorn.

 
Vår ambition är att erbjuda högsta möjliga liggkomfort för patienten genom hela vårdkedjan i kombination med bästa möjliga hygien, kvalitet och säkerhet. Vårt miljöarbete har rönt stor uppskattning och vi arbetar oupphörligt med att finna material som ger minsta möjliga miljöbelastning.  Det har resulterat i att vi kan erbjuda en mycket hjälpsam rådgivning till våra kunder för att möta alla behov.

SIS Swedish Standards Institute - Standard Developer 2015 

 

 

K

O

N

T

A

K

T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Järven på Facebook

 

Järven på Youtube