Akustik

 

Här presenterar vi våra bullerbekämpande produkter och fortlöpande aktuella nyheter. 


Kontinuerlig forskning och utveckling tillsammans med 30 års kunskap har genererat ett spektrum av lösningar som kan bistå er, i ert arbete för en lägre bullernivå.

Vid uppmätning av buller blir det alltför ofta fokuserat på enbart den totala ljudnivån, dB. En viktig åtgärd är att göra en frekvensanalys och väga ljudet i sin respektive frekvens. På så sätt ser man om det är lågfrekvent eller högfrekvent ljud, och då kan man uppskatta hur mycket buller man kan reducera.
En bra arbetsmiljö är en mycket god investering, arbetsplatser utan buller får lägre sjukfrånvaro och förbättrad produktivitet.

Känner ni osäkerhet vid val av åtgärd?
Vi har kostnadsfri konsultation och rådgivning. De förslag som lämnas är anpassade efter era önskemål och för de specifika förhållanden som råder på plats.

Kontakta vårt kontor i Örnsköldsvik per telefon, fax eller E-post om ni önskar förslag och lösningar på era bullerproblem

 

 

 

K

O

N

T

A

K

T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Järven på Facebook

 

Järven på Youtube