Det ställs höga krav på arbetsmarknaden idag. Med över 30 års erfarenhet av bullerdämpning har Järven AB kunskap om buller. För att uppnå bästa möjliga resultat, har vi kontinuerlig forskning och utveckling av bullerbekämpande akustikprodukter.

 

Ett vanligt sätt att hindra bullers utbredning är att skärma av bullerkällan med en vägg. Detta kallas luftljudsisolering. Den ljudisolerande förmågan hos en enkelvägg stiger med ökad vikt hos väggen och ökad frekvens hos ljudet.

 

För att förbättra isoleringen hos en redan befintlig vägg, kan vikten ökas genom att väggen beläggs med en tungmatta. Mattan bör limmas mot väggen för att optimalt bullerreducerande resultat ska uppnås. Önskar ni gå ytterligare ett steg, komplettera med en absorbent och ni får på så sätt en vägg med både bra reduktion och absorption.

 

K

O

N

T

A

K

T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Järven på Facebook

 

Järven på Youtube