Stomljudsmatta

Järven stomljudsmatta TD & Järven stomljudsmatta TM

 

Järven TD och Järven TM är framtagna för att förbättra isoleringen hos en redan befintlig vägg. Man limmar tungmattan på redan befintlig vägg för att reducera buller samt för att reducera stomljud.En ljudisolerande matta har användningsområden som motorrumsisolering och annan invändig beklädnad av huvar till olikatyper av maskiner, motorer mm.

.

 

Järven stomljudsmatta TD är en matta, som på båda sidor är försedd med en självhäftande viskoelastisk massa. Mattan är asfaltimpregnerad, vilket förhindrar att den suger upp vatten.

 

Järven stomljudsmatta TM är en EVA-baserad ljudisolerande matta, som på en sida kan vara försedd med självhäftande lim. Mattan har en kemisk sammansättning, som gör den speciellt limningsvänlig.  


Järvens stomljudsmattor är speciellt anpassade och utformade för nedanstående användningsområden:


• Beläggning på eller mellan plywoodskivor
• Ljudisolering av motorhuvar
• Utrustning till såg- och virkeshantering, lastbryggor, mm.

• Maskiner, verktyg, ventilationskanaler och fläktar
• Dörrar, tak, väggar, motorrumsisolering, mellanväggar 

Vibrerande plåtar, liftkabiner, isolering av disk-
och tvättmaskiner, mm.
 

Reduktionstal stomljudsmatta           Reduktionstal stomljudsmatta

Järven TD                Järven TM

Klicka på bilden          Klicka på bilden

för reduktionstal        för reduktionstal

               

För att förbättra reduktionen och absorptionen ytterliggare kan man komplettera med Järvens absorbenter.

ArtikelnummerArtikel
68000Stomljudsmatta TD
68010Stomljudsmatta TM
 

K

O

N

T

A

K

T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Järven på Facebook

 

Järven på Youtube