Klicka på bilden nedan för reduktions- & absorbtionsvärden för våra produkter.

 

Reduktion & Absorbtion

 Vad som presenteras i denna tekniska rapport är luftljudsisoleringsmätning i laboratorium enligt SS-EN ISO 140/3:95 och mätning av ljudabsorption i efterklangsrum enligt SS-EN 20354 (ISO 354) utförda av SP, Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut.

 

K

O

N

T

A

K

T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Järven på Facebook

 

Järven på Youtube