Här finns information och svar på frågor för dig som jobbar med offentlig upphandling av madrasser, men också bra information för alla som vill veta mer om våra produkter. Har du förslag på frågor vi bör ta upp här? Kontakta  oss gärna då på 0660-22 28 50 eller healthcare@jarven.se.

Inför upphandling

 

 

KOMMER SNART!

 

K

O

N

T

A

K

T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Järven på Facebook

 

Järven på Youtube