Försäljning Sjukvård

Försäljning Akustik

Irène Nordin
Försäljningskonsulent
Norrbotten
Västerbotten
Jämtland
Västernorrland

Gävleborg
Dalarna

Tel: 0660 - 22 28 52
Mob: 070 - 230 75 04
irene.nordin@jarven.se
Dag Nordin
Affärsområdeschef,
Akustik, delägare
Tel: 0660-22 28 55
Mob: 070 - 523 38 13
dag.nordin@jarven.se

Liza Hjelm-Christiansen

Försäljningskonsulent
Värmland
Örebro
Västmanland
Södermanland
Uppsala
Stockholm
Gotland

Tel: 0660 - 22 28 50
Mob: 070 - 279 63 02
liza.hjelm-christiansen@jarven.se

 
Staffan Esséus
Försäljningskonsulent
Västra Götaland
Östergötland
Jönköping
Kalmar
Halland
Kronoberg
Blekinge
Skåne

Tel: 0660 - 22 28 50

Mob: 070-290 07 30
staffan.esseus@jarven.se 
 
 
 

Försäljning Export

Göran Nordin
VD, delägare
Tel: 0660 - 22 28 51
Mob: 070 - 654 78 65
goran.nordin@jarven.se
 
Tayfun Alptekin
Export Manager
Mob: 070 -278 02 00

tayfun.alptekin@jarven.se
Klaus Wichert
Area sales manager Rescue Sheet
Germany
Tel : +49 2173 - 96 32 19
KLWichert@aol.com
Fredrik Agerhem
Area sales manager Sydafrika
Mob: 073 - 352 83 52

fredrik.agerhem@jarven.se
   

Roy Marti
Area sales manager Benelux

Tel: +31 6 20449603

roy.marti@jarven.nl


 Wolfgang Muench
Area sales manager mattresses
Germany
Tel: +49 8541 910640
Mob: +49 1629 648 180
wolfgang.muench@jarven.de


 

Kundservice & Administration

Göran Nordin
VD, delägare
Tel: 0660 - 22 28 51
Mob: 070 - 654 78 65
goran.nordin@jarven.se 
Dag Nordin
Inköpschef, delägare
Tel: 0660-22 28 55
Mob: 070 - 523 38 13
dag.nordin@jarven.se
   
Magnus Svensson 
Marknad
Tel: 0660 - 22 28 53
Mob: 070-597 78 15
magnus.svensson@jarven.se
Nina Jonsson
Ekonomiansvarig
Tel: 0660 - 22 28 56

nina.jonsson@jarven.se
   
Eva-Britt Nordin
Kundservice, Order, Logistik
Tel: 0660 - 22 28 58

evabritt.nordin@jarven.se

Christoffer Nordin
Bolagsjurist
Tel: 0660 - 22 28 52
Mob: 070 - 690 36 47
christoffer.nordin@jarven.se 

Reklamation

Vid reklamation, kontakta vår
kundservice:
Järven AB
Telefon: 0660-22 28 50
Fax: 0660-824 10
E-post: healthcare@jarven.se
 

 

Vid reklamation vill vi helst att
ni redan vid första kontakten
uppger:

- Ert kundnummer
- Ert ordernummer
- Felbeskrivning
- Serienummer
- Önskad åtgärd


Vid första kontakten med kundservice får ni ett referensnummer som samtliga eventuella returer ska märkas med. Referensnumret kommer därefter att vara den enda uppgift som behöver uppges vid kontakt med Järven angående den aktuella reklamationen. Järven gör en intern bedömning av ärendet och återkopplar sedan till er så snart den är genomförd. Tillsammans tar vi sedan ett beslut om hur ärendet skall avslutas.

 

Produktion

Niclas Nordin
Produktionsansvarig, delägare
Tel: 0660 - 22 28 50
niclas.nordin@jarven.se

Thomas Dano
Produktionsansvarig, Sandared
Tel 033 - 25 85 75
thomas.dano@jarven.se

 

Roger Johansson
Produktion, Örnsköldsvik
Tel: 0660 - 22 28 50
verkstad@jarven.se
Lars Söderholm
Produktion, Örnsköldsvik
Tel: 0660 - 22 28 50
verkstad@jarven.se

Thomas Grönberg
Produktion, Örnsköldsvik
Tel: 0660 - 22 28 50
verkstad@jarven.se
 

Järven  AB

Bromsvägen 3 891 60 Örnsköldsvik

Tel:+46 (0) 660-22 28 50 Fax: +46 (0) 660-824 10


Hitta till oss

Kontakta mig

 
Ditt namn*:
 
Telefonnummer*:
 
E-mail*:
 
Meddelande:
 

Skicka
 

K

O

N

T

A

K

T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Järven på Facebook

 

Järven på Youtube