Nyheter

Vi erbjuder gratis madrassinventering för våra avtalskunder!

2016-05-02

Upp till en tredjedel av alla madrasser i vården kan vara förorenade med kroppsvätskor. Detta kan utgör en dold smittkälla för både patienter och personal. Svårigheten för vårdpersonal är att upptäcka föroreningarna i tid, eftersom man många gånger inte kan se detta, utan att ta av hygienöverdraget. 

Se aktuell artikel på nollvision: Vårdens madrasser ofta kontaminerade >>

Att ta av hygienöverdragen för att granska madrasskärnan är både tidskrävande och ergonomiskt tungt.
 

Med Järvens Lentexmadrasser kan personalen lätt upptäcka föroreningar, både på madrassytan och när föroreningar trängt ned i madrassen,utan att behöva ta av överdraget.
 

Under perioden 1 maj - 31 dec 2016 bjuder vi våra avtalskunder som inte har Lentexmadrasser på en gratis madrass-inventering, värd 5 000:-

Kontakta oss för mer information!

 

K

O

N

T

A

K

T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Järven på Facebook

 

Järven på Youtube