Inga Nordin, grundare Järven AB (1976)

Järven Group 

 

Järven Health Care

 

Järven Health Cares produkter bygger på en kombination av vår 30-åriga erfarenhet av sjukvårdens krav och de senaste rönen inom forskning och utveckling.
Vår ambition är att erbjuda liggkomfort för patienten genom hela vårdkedjan i kombination med hygien, kvalitet och säkerhet.

 

Järven Akustik


Järven Akustik är heltäckande inom bullerdämpning, med en kunskap och tradition som sträcker sig mer än 40 år bakåt i tiden. Den unika kunskapen som företaget byggt upp inom akustik har under åren skett genom kontinuerlig forskning och produktutveckling. Vår affärsidé bygger på att oavsett vilket behov kunden har av bullerdämpande produkter, kan vi presentera effektiva och flexibla lösningar.

Järven Ecotech


Järven Ecotech projekterar och färdigställer kompletta anläggningar för rening och uppsamling av dagvatten, lakvatten, processvatten och avloppsvatten. Teknologin grundas på Järvens flytväggssystem samt det välkända AIRTURBO-sortimentet för syresättning av vattenmassor.

Järven – SEDAB


Järvens dotterbolag SEDAB har utvecklat världsledande mobila saneringssystem för sanering av människor och material som har utsatts för farliga biologiska och kemiska ämnen.
Ett modernt land måste ha ett riskmanagement och katastrofhanterings-system som garanterar att samhället kan hantera olika situationer som omfattar terroristattacker, kemisk krigsföring eller vid olyckshändelser där människor blivit utsatta för farliga kemiska ämnen.

 

 

K

O

N

T

A

K

T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Järven på Facebook

 

Järven på Youtube