Rutin för reklamation

Om du behöver göra en reklamation kontakta vår kundservice:

Järven AB
Telefon: 0660-22 28 50
Fax: 0660-824 10
E-post: healthcare@jarven.se

Vid reklamation vill vi helst att ni redan vid första kontakten uppger:

  • Ert kundnummer
  • Ert ordernummer
  • Felbeskrivning
  • Serienummer
  • Önskad åtgärd


Vid första kontakten med kundservice får ni ett referensnummer som samtliga eventuella returer ska märkas med. Referensnumret kommer därefter att vara den enda uppgift som behöver uppges vid kontakt med Järven angående den aktuella reklamationen. Järven gör en intern bedömning av ärendet och återkopplar sedan till er så snart den är genomförd. Tillsammans tar vi sedan ett beslut om hur ärendet skall avslutas.

 

K

O

N

T

A

K

T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Järven på Facebook

 

Järven på Youtube