\"Name\"
Brandtestad SS8760001

Denna produkt uppfyller SS8760001 cigarettest. Testmetod EN597-1

\"Name\"
Brandtestad SS8760001 1+2

Denna produkt uppfyller SS8760001. Testmetod EN597-1+2

\"Name\"
Brandtestad SS8760010

Denna produkt uppfyller SS8760010

\"Name\"
CE-märkt

Denna produkt är CE-märkt i enlighet med medicintekniskt direktiv. (Klass 1)

\"Name\"
Kemtvätta

Kemtvätta denna produkt

\"Name\"
Garanti 25 tvättar

Vi garanterar överdragets vätsketäthet i 25 tvättar.

\"Name\"
Desinficering

Desinficering av produkten sker med alkoholbaserat eller liknande rengöringsmedel med tensider. OBS! Alkoholer har en uttorkande effekt på ytskiktet och bör därför användas sparsamt. Dessa kan användas; Dax Ytdesinfektion Plus, Virkon, Perform och Dismozon Pur.

\"Name\"
Vätskeavstötande

Denna produkt är vätskeavstötande.

\"Name\"
Dropptorka

\"Name\"
Ej klor

Under inga omständigheter får klorhaltiga preparat användas!

\"Name\"
Lentexgaranti

5 års garanti på ytskiktet Lentex vidhäftning.

\"Name\"
Max brukarvikt: 70kg

\"Name\"
Max brukarvikt: 110kg

\"Name\"
Max brukarvikt: 130kg

\"Name\"
Max brukarvikt: 180kg

\"Name\"
Max brukarvikt: 225kg

\"Name\"
Får ej strykas

\"Name\"
Torktumla ej

\"Name\"
Standardmadrass

Detta är en standardmadrass

\"Name\"
Trycksårskategori upp till kategori 1

Denna madrass kan användas för patienter med trycksår upp till kategori 1

\"Name\"
Trycksårskategori upp till 2

Denna madrass kan användas för patienter med trycksår upp till kategori 2

\"Name\"
Trycksårskategori upp till 3

Denna madrass kan användas för patienter med trycksår upp till kategori 3

\"Name\"
Garanti skumkärna: 1 år

1 år på utmattning av madrasskärnans B värde enligt SS 876 00 11.

\"Name\"
Garanti skumkärna: 2 år

2 år på utmattning av madrasskärnans B värde enligt SS 876 00 11.

\"Name\"
Garanti skumkärna: 3 år

3 år på utmattning av madrasskärnans B värde enligt SS 876 00 11.

\"Name\"
Garanti skumkärna: 4 år

4 år på utmattning av madrasskärnans B värde enligt SS 876 00 11.

\"Name\"
Garanti skumkärna: 5 år

5 år på utmattning av madrasskärnans B värde enligt SS 876 00 11.

\"Name\"
Testad enligt SS 8760013

Madrassen är trycktestad enligt den objektiva testmetoden SS8760013

\"Name\"
Torktumling låg temperatur

\"Name\"
Torktumling hög temperatur

\"Name\"
Tvättas 60 grader

\"Name\"
Tvättas 80 grader

\"Name\"
Tvättas 95 grader

\"Name\"
Kan torkas av

Rengöring bör ske med tvålbaserade rengöringsmedel, spädningsförhållanden enligt rekommendationer för rengöringsmedlet. Använd aldrig koncentrat.

 

K

O

N

T

A

K

T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Järven på Facebook

 

Järven på Youtube